پنل سرامیکی


مقایسه کالا (0)


پنل 3 وات مربع سرامیکی

پنل 3 وات مربع سرامیکی

هر کارتن حاوی 50 عدد اندازه برش 75*75 میلیمتر (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 3 وات گرد سرامیکی

پنل 3 وات گرد سرامیکی

هر کارتن حاوی 50 عدد اندازه قطر برش 75 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید) ..

0 ریال

پنل 6 وات مربع سرامیکی

پنل 6 وات مربع سرامیکی

هر کارتن حاوی 40 عدد اندازه برش100*100 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل ۶ وات گرد سرامیکی

پنل ۶ وات گرد سرامیکی

هر کارتن حاوی 40 عدد اندازه قطر برش 100 میلیمتر  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 12 وات مربع سرامیکی

پنل 12 وات مربع سرامیکی

هر کارتن حاوی 20 عدد اندازه برش150*150 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 12 وات گرد سرامیکی

پنل 12 وات گرد سرامیکی

هر کارتن حاوی 20 عدد اندازه قطر برش 150 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 18 وات مربع سرامیکی

پنل 18 وات مربع سرامیکی

هر کارتن حاوی 20 عدد اندازه برش205*205 میلیمتر  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 18 وات گرد سرامیکی

پنل 18 وات گرد سرامیکی

هر کارتن حاوی 20 عدد اندازه قطر برش 205 میلیمتر  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 24 وات مربع سرامیکی

پنل 24 وات مربع سرامیکی

هر کارتن حاوی 10 عدد اندازه برش225*225 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 24 وات گرد سرامیکی

پنل 24 وات گرد سرامیکی

هر کارتن حاوی 10 عدد اندازه قطر برش 225 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)