آروشا

آروشا


مقایسه کالا (0)


اشکی 5 وات فیلامنت

اشکی 5 وات فیلامنت

هر کارتن محتوی 100 عدد  و در دو رنگ سفید و آفتابی موجود می باشد  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی1 وات رنگی آروشا

حبابی1 وات رنگی آروشا

هر کارتن محتوی 200 عدد در 5 رنگ  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

لامپ هالوژنی لنز شفاف 6 وات

لامپ هالوژنی لنز شفاف 6 وات

هر کارتن محتوی 200 عدد   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پروژکتور مدل روشان COB

پروژکتور مدل روشان COB

  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 3 وات مربع سرامیکی

پنل 3 وات مربع سرامیکی

هر کارتن حاوی 50 عدد اندازه برش 75*75 میلیمتر (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 60*60 روکار60 وات

پنل 60*60 روکار60 وات

هر کارتن محتوی دو عدد   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

چراغ سوله ای 100 وات

چراغ سوله ای 100 وات

هر کارتن محتوی 6 عدد   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

اشکی 6 وات مات

اشکی 6 وات مات

هر کارتن محتوی 100 عدد  و در دو رنگ سفید و آفتابی موجود می باشد  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی 7 وات رنگی

حبابی 7 وات رنگی

هر کارتن محتوی 100 عدد  در 4 رنگ  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

لامپ هالوژنی لنز شفاف 8 وات

لامپ هالوژنی لنز شفاف 8 وات

هر کارتن محتوی 200 عدد   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پروژکتور مدل آرسام SMD

پروژکتور مدل آرسام SMD

  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 3 وات گرد سرامیکی

پنل 3 وات گرد سرامیکی

هر کارتن حاوی 50 عدد اندازه قطر برش 75 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید) ..

0 ریال

پنل 60*60 توکار 60 وات

پنل 60*60 توکار 60 وات

هر کارتن محتوی دو عدد   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

چراغ سوله ای 50 وات

چراغ سوله ای 50 وات

هر کارتن محتوی 6 عدد  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

اشکی 7 وات مات

اشکی 7 وات مات

هر کارتن محتوی 100 عدد  و در دو رنگ سفید و آفتابی   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی 10 وات سنسور دار

حبابی 10 وات سنسور دار

هر کارتن محتوی 100 عدد  در دو رنگ سفید و آفتابی  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید) ..

0 ریال

پروژکتور مدل آدرین SMD

پروژکتور مدل آدرین SMD

  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید) ..

0 ریال

پنل 6 وات مربع سرامیکی

پنل 6 وات مربع سرامیکی

هر کارتن حاوی 40 عدد اندازه برش100*100 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 60*60 توکار 50 وات

پنل 60*60 توکار 50 وات

هر کارتن محتوی دو عدد   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

اشکی 7 وات شفاف گل دار

اشکی 7 وات شفاف گل دار

هر کارتن محتوی 100 عدد و در دو رنگ سفید و آفتابی موجود می باشد.  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی 10 وات آروشا

حبابی 10 وات آروشا

هر کارتن محتوی 100 عدد  در رنگهای سفید و آفتابی  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

قاب تبدیل پنل توکار به روکار

قاب تبدیل پنل توکار به روکار

هر کارتن محتوی 25 عدد می باشد  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پروژکتور مدل پویان SMD

پروژکتور مدل پویان SMD

  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل ۶ وات گرد سرامیکی

پنل ۶ وات گرد سرامیکی

هر کارتن حاوی 40 عدد اندازه قطر برش 100 میلیمتر  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

اشکی 7 وات شفاف لنز دار

اشکی 7 وات شفاف لنز دار

هر کارتن محتوی 100 عدد  و در دو رنگ سفید و آفتابی موجود می باشد  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی 12 وات آروشا

حبابی 12 وات آروشا

هر کارتن محتوی 100 عدد در رنگهای سفید و آفتابی  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 12 وات مربع سرامیکی

پنل 12 وات مربع سرامیکی

هر کارتن حاوی 20 عدد اندازه برش150*150 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی 15 وات آروشا

حبابی 15 وات آروشا

هر کارتن محتوی 40 عدد در دو رنگ سفید و آفتابی  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 12 وات گرد سرامیکی

پنل 12 وات گرد سرامیکی

هر کارتن حاوی 20 عدد اندازه قطر برش 150 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 18 وات مربع سرامیکی

پنل 18 وات مربع سرامیکی

هر کارتن حاوی 20 عدد اندازه برش205*205 میلیمتر  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی 20 وات آروشا

حبابی 20 وات آروشا

هر کارتن محتوی 40 عدد  در دو رنگ سفید و آفتابی  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 18 وات گرد سرامیکی

پنل 18 وات گرد سرامیکی

هر کارتن حاوی 20 عدد اندازه قطر برش 205 میلیمتر  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی 20 وات استوانه آروشا

حبابی 20 وات استوانه آروشا

هر کارتن محتوی 30 عدد  در دو رنگ سفید و آفتابی  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی 30 وات استوانه آروشا

حبابی 30 وات استوانه آروشا

هر کارتن محتوی 30 عدد  در دو رنگ سفید و آفتابی  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 24 وات مربع سرامیکی

پنل 24 وات مربع سرامیکی

هر کارتن حاوی 10 عدد اندازه برش225*225 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی 40 وات استوانه آروشا

حبابی 40 وات استوانه آروشا

هر کارتن محتوی 10 عدد در دو رنگ سفید و آفت  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

پنل 24 وات گرد سرامیکی

پنل 24 وات گرد سرامیکی

هر کارتن حاوی 10 عدد اندازه قطر برش 225 میلیمتر   (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

حبابی 50 وات استوانه آروشا

حبابی 50 وات استوانه آروشا

هر کارتن محتوی 10 عدد  در دو رنگ سفید و آفتابی  (در صورت خرید حجم و تخفیفات با شماره تماس 09144204543 تماس حاصل فرمایید)..

0 ریال

نمايش 1 تا 38 از 38 (1 صفحه)